Hotomobil

Hotomobil

Logo ve Marka imgesi çalışması ve baskısı. ABS filament kullanılarak logoların baskısı alınmıştır. Bu ürünün prototip üretimi için en uygun yöntem FDM olarak belirlenmiştir.